Vanliga frågor

Vanliga frågor

Hårdhet vatten

Vid dosering av tvättmedel är det bra att känna till att vattnets hårdhet är 8,5.

Trappstädning

Trapphusen städas varje vecka och övriga gemensamma utrymmen varannan vecka.

Ombyggnad egen lägenhet

Styrelsen måste alltid kontaktas innan arbetet startas. Tänk på att din lägenhet ägs av föreningen och det kan bli mycket kostsamt att återställa felaktiga eller otillåtna ingrepp. Anlitat bolag måste vara certifierat och arbetet måste godkännas av oberoende besiktningsman i alla etapper. Detta betalas av lägenhetsinnehavaren.

Avfallskvarnar

Får ej monteras/användas.