Felanmälan

Felanmälan
City Förvaltnings AB
Felanmälan 08 207580
Jourservice 08 187000
Jourservice avgör om en uttryckning är nödvändig eller ej.
Tänk på att det blir dyrt att anlita denna jour; måste vara akut och av allvarlig art.
Kontakta annars styrelsen