Felanmälan

Felanmälan

Loudden Bygg & Fastighetsservice AB: 08-54541550
Jour – efter 17.00 och helger :

Dygnet Runt Service
 Fastighetsjour : 08-18 70 00
Jourservice avgör om en uttryckning är nödvändig eller ej.
Tänk på att det blir dyrt att anlita denna jour; måste vara akut och av allvarlig art.