Välkommen till BRF Pinus Strobilus

Föreningen Pinus Strobilus äger fastigheten Tallkotten 2 Stockholm på Engelbrektsgatan 43 A-C och Rådmansgatan 1A-B. I fastigheten finns 2 bostadshus som byggdes år 1883-84 respektive 1925-27. Föreningen upplåter 44 lägenheter med bostadsrätt och 3 lokaler med hyresrätt.

Fastigheten genomgick en omfattande renovering och ombyggnad 2000. Stammar och elstigare byttes, samt 3 vindsvåningar färdigställdes. Ny tvättstuga, bastu, föreningslokal och snickeria byggdes. Alla våtutrymmen fick nya tätskikt. Trappuppgångarna målades och nya mattor lades in. Sedan dess har fastigheten renoverats på flera punkter. Bergvärme och fiber installerad 2015.

Gården upprustad våren/sommaren 2018 för ökad trivsel med trädäck och 2 sittgrupper.

Föreningslokalen upprustad 2019 med nya möbler och bättre ventilation.

Alla fönster mot gården renoverade hösten 2020

Ekonomin är mycket god, avgiftssänkning 10% 2019-07-01.

Top