Styrelsen

Styrelseledamöter i Brf Pinus Strobilus

Ordförande/Kassör

Björn-Åke Wilsenius, 43B

Sekreterare, Juridiska frågor/ Avtal

Katrin Eidefeldt, 43B

Fastighetsförvaltning, Info
Hans Strömvall, 43A

Gård, gemensamma utrymmen
Dora Rickardsson, 43A

Ekonomi, gård

Sofie Andersson R1B

Fastighet, administration

Hans Sundström 43B

Top