Styrelsen

Styrelseledamöter i Brf Pinus Strobilus

Ordförande/Kassör

Björn-Åke Wilsenius, 43B

Sekreterare, Juridiska frågor/ Avtal

Katrin Eidefeldt, 43B

Fastighetsförvaltning, Info

Hans Strömvall, 43A

Övrigt

Sofie Andersson R1B

Övrigt

Oscar Falkenberg

Övrigt, gården

Heli Ainamo 43B