Styrelsen

Styrelseledamöter i Brf Pinus Strobilus

Ordförande/Kassör

Björn-Åke Wilsenius, 43B

Sekreterare, Juridiska frågor/ Avtal

Katrin Eidefeldt, 43B

Fastighetsförvaltning, Info

Hans Strömvall, 43A

Ekonomi, gård

Sofie Andersson R1B

Fastighetsförvaltning, administration

Hans Sundström 43B

Övrigt

Heli Ainamo 43B