Aktuellt

Aktuellt

Som ni säkert har märkt, så har vi reducerat antal tunnor med 3. Vi hoppas på ytterligare reducering, genom att alla börjar med sopsortering och slänger så mycket som möjligt på återvinningsställen.

Planering ändrad möblering föreningslokal klar. Bättre och snyggare belysning monterad samt nya draperier

Alla fönster mot Rådmansgatan och Engelbrektsgatan renoverades januari-mars 2022

Fönster trapphus 43a renoverade 2023

Tvättstugan

Alla maskiner fungerar nu bra efter byte, service och genomgång. Nytt digitalt bokningssystem installerat 2020-03-05

Nästa föreningsstämma

28 maj 2024, kl 18:00 gården alt föreningslokalen vid regn