Aktuellt

Aktuellt

Som ni säkert har märkt, så har vi reducerat antal tunnor med 3 tack vare installation av avfallskvarnar. Vi hoppas på ytterligare reducering, genom att fler kvarnar installeras samt att alla börjar med sopsortering och slänger så mycket som möjligt på återvinningsställen. Av miljöskäl är det givetvis bäst om vi kan ha en så stor återvinning som möjligt.

Ny ventilation monterad föreningslokalen. Nu betydligt bättre luft.

Planering ändrad möblering föreningslokal klar. Bättre och snyggare belysning monterad samt draperier under planering

Månadsavgiften sänks 2019-07-01 med 10%

Alla fönster mot gården renoverade under augusti-oktober 2020

Rörspolning alla lägenheter och lokaler utfördes 10-11/9 2020

OVK utförs 22/9 2020

Tvättstugan

Alla maskiner fungerar nu bra efter byte, service och genomgång. Nytt digitalt bokningssystem installerat 2020-03-05

Nästa föreningsstämma

Preliminärt 2020-05-27

Top