Aktuellt

Aktuellt

Som ni säkert har märkt, så har vi reducerat antal tunnor med 3 tack vare installation av avfallskvarnar. Vi hoppas på ytterligare reducering, genom att fler kvarnar installeras samt att alla börjar med sopsortering och slänger så mycket som möjligt på återvinningsställen. Av miljöskäl är det givetvis bäst om vi kan ha en så stor återvinning som möjligt.

Planering ändrad möblering föreningslokal klar. Bättre och snyggare belysning monterad samt nya draperier

Alla fönster mot gården renoverade under augusti-oktober 2020

Alla fönster mot Rådmansgatan och Engelbrektsgatan renoverades januari-mars 2022

Fönster trapphus 43a renoverade 2023

Rörspolning alla lägenheter och lokaler utfördes 10-11/9 2020

OVK utfördes 22/9 2020, Godkänd 2021

Tvättstugan

Alla maskiner fungerar nu bra efter byte, service och genomgång. Nytt digitalt bokningssystem installerat 2020-03-05

Nästa föreningsstämma

Maj 2024